Month: January 2021

Срещата

Срещата с къщата беше като любов от пръв поглед. Притихнала под тъмата на дърветата в обраслия с коприва и къпини двор, с тъжно отворени прозорци, през които от години не е влизал слънчев лъч. Дворът, дал убежище на любопитни синигери, сини сойки, доктор-кълвач и игриви катерици.

The idea behind Modra

The idea behind this blog was conjured up many years ago. At first, I just knew I wanted to set up a blog, after which I started mentally drawing its pages, making up headings, topics, subtopics, etc. The versions changed one after another and they always seemed to me either too pompous, or too simple; ….  Read More