Месец: февруари 2022

Градски тегоби

Слизам на спирката, а там- хора с мрачни лица в черно облечени, скрили в маските свойте лица, някои пушат – безизразно забили поглед в земята, може би слушат как туптят им сърцата, а може би немеят в шума на града. Всеки е тръгнал нанякъде в ранната утрин, нарамил раница натъпкана с нерви … В метрото ….  Read More